سامانه گردشگری ویرو

شرکت آیریک پردازش شبرو با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بروجرد


حاج آقا كمال طباطبایی

بخشهای مسكونی شهر تاریخی بروجرد دارای خانه‌های قدیمی با ارزش است كه از نمونه‌های بارز و زیبایی معماری خانه‌های مسكونی گذشته محسوب می‌شود. این خانه‌های قدیمی در قسمتهای مختلف بافت قدیم شهر پراكنده است. یكی از بخشهای نسبتاً سالم مجموعه خانه‌های مربوط به سادات طباطبایی از محله صوفیان است كه شا مل چندین خانه قدیمی،‌قبور و مقبره بزرگان سادات طباطبایی می‌باشد.

حاج آقا كمال طباطبایی 


بخشهای مسكونی شهر تاریخی بروجرد دارای خانه‌های قدیمی با ارزش است كه از نمونه‌های بارز و زیبایی معماری خانه‌های مسكونی گذشته محسوب می‌شود. این خانه‌های قدیمی در قسمتهای مختلف بافت قدیم شهر پراكنده است. یكی از بخشهای نسبتاً سالم مجموعه خانه‌های مربوط به سادات طباطبایی از محله صوفیان است كه شا مل چندین خانه قدیمی،‌قبور و مقبره بزرگان سادات طباطبایی می‌باشد. 
خانه موسوم به حاج آقا كمال طباطبایی به وسیله مرحوم حاج میرزا ابو تراب یكی از نوادگان حضرت آیت الله سید محمد طباطبایی (جد بزرگ سادات طباطبایی بروجردی) برای فرزند مرحوم حاج آقا اسحق نبوی طباطبایی (حاج آقا كمال)‌از شخص زرگری خریداری شد. 
بنا شامل سه طبقه ساختمان،‌حیاط اندرونی و دارای ورودی حیاط است كه تمامی طبقات به صورت قرینه می‌باشد هر طبقه شامل یك تالار بزرگ پنج دری در وسط و در اتاق در پشت این تالار  به عنوان پس تالار است. دو اتاق دیگر در طرفین تالار به همراه فضای راه پله و زیر پله وجود دارد. كه اصطلاحاً‌ به این دو اتاق در طبقه سوم شاه نشین گفته می‌شود تزئینات بنا شامل نقاشیهای زیبایی در سقف تالار پنج دری و پیش بخاری‌های تزئینی تالار تزئینات كاشی در نمای ورودی بنا و طاقنماهای حیاط می‌باشد. 

 

تاریخ مطلب: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

مشاوره و پشتیبانی
سوال دارید؟