سامانه گردشگری ویرو

شرکت آیریک پردازش شبرو با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بروجرد
معرفی پروژه
* صنعت (بخش)
* عنوان پروژه
* محصولات / خدمات
* ظرفیت سالیانه
* محل
* شرح پروژه (طرح)
وضعیت پروژه
* طول دوره ساخت به سال
* پیش بینی بازار صادرات به درصد
* دسترسی به مواد اولیه محلی/ داخلی به درصد
ساختار مالی
* زمین مورد نیاز فراهم شده است؟
* مطالعات امکان سنجی موجود است؟
* توافقنامه همکاري با سرمایه گذاران داخلی/ خارجی منعقد شده است؟
* مجوزهاي قانونی (جواز تاسیس، تخصیص ارز، محیط زیست، وزارت مربوطه و غیره) اخذ شده است؟
* قرارداد با پیمانکار (پیمانکاران) داخلی/ خارجی منعقد شده است؟
* قرارداد تامین مالی منعقد شده است؟
* لیست ماشین آلات/ تجهیزات مورد نیاز، شرکت هاي فروشنده/ سازنده مشخص شده است؟
* تاسیسات زیربنایی(برق، آب، وسایل ارتباطی، سوخت، راه و غیره) تهیه شده است؟
* تضمین هاي لازم جهت تامین مالی/ شراکت آماده است؟
* توافق نامه خرید ماشین آلات/ تجهیزات با شرکت هاي فروشنده/ سازنده منعقد شده است؟
(جدول اطلاعات مالی) ساختار مالی
توضیحات سرمایه مورد نیاز (داخلی) سرمایه مورد نیاز خارجی (واحد یورو) سرمایه مورد نیاز کل (واحد یورو)
معادل یورویی نرخ میلیون ریال
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
سرمایه کل
* ارزش داشتن فنی خارجی
* ارزش داشتن فنی داخلی
* ارزش ماشین آلات/ تجهیزات خارجی
* ارزش ماشین آلات / تجهیزات داخلی
* (PP) دوره بازپرداخت
* (IRR) نرخ بازده داخلی
* برای مدت چند سال
*ارزش خالص فعلی(NPV)
اطلاعات عمومی
* نوع پروژه؟
* مشخصات شرکت
* نام و نام خانوادگی
* آدرس:
* نام شرکت
* نام شخص مطلع و مرتبط
* نمابر
* تلفن ثابت
* ایمیل
* تلفن همراه
* سمت
* شرکت موسس
درصورت داشتن هریک از موارد زیر، آن را پیوست و ارسال نمایید.
* (FS) مطالعات امکان سنجی
* (PFS) مطالعات پیش امکان سنجی
* محتواي مربوطه
* مجوزهاي قانونی (جواز تاسیس، تخصیص ارز، محیط زیست،وزارت مربوطه و غیره)


مشاوره و پشتیبانی
سوال دارید؟